Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry
Eteläranta 10
00130 Helsinki
Puhelin 029 3000 900
Y-tunnus 0202285-2


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jaana Kaidesoja, projektikoordinaattori
etunimi.sukunimi@naery.fi
Puhelin 029 3000 900


3. Rekisterin nimi

NÄE ry:n online-koulutuskeskuksen asiakasrekisteri


4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään verkkopalvelun käyttäjätunnistukseen sekä ostotapahtumien tallentamiseen ja hallintaan.
Tilauksen tekeminen on mahdollista vain rekisteröitymällä kauppaan.


5. Rekisterin sisältämät tiedot

Mikäli asiakas haluaa rekisteröityä asiakkaaksi, rekisteriin tallennetaan käyttäjätunnistusta varten Y-tunnus/SV-tunnus, asiakkaan nimi, käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite, yhteystiedot sekä ostohistoria.


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Verkkopalveluun asiakkaan itsensä antamat tiedot.


7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, kolmansille osapuolille. NÄE ry:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia. NÄE ry sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja muille kuin yrityksen sisäisille vastuuhenkilöille.


8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisteri on käytettävissä Internet-selaimella ja tietokannan tietoja voi hakea vain henkilö, jolla on tietokannan käyttöön oikeuttava tunnus ja salasana. Tietokantatiedostoa ei ole mahdollista siirtää palvelimelta yksittäiselle työasemalle suoraan www-selaimella johtuen tietokantatiedoston sijainnista, joka ei ole julkisessa hakemistossa. Asiakkaan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.


9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


10. Korjausoikeus

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.